Deprecated: get_currentuserinfo đã bị loại bỏ từ phiên bản 4.5.0! Hãy sử dụng wp_get_current_user(). in /home/admin/domains/vietanhland.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5317
ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM THƯỢNG THANH – Chung cư – Shophouse – Biệt thự

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM THƯỢNG THANH

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM THƯỢNG THANH

Điều kiện mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh

 

ĐIỀU KIỆN 1: VỀ NHÀ Ở 

• Chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức nơi sinh sống, học tập. Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

ĐIỀU KIỆN 2: VỀ CƯ TRÚ

• Phải đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.
• Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này

ĐIỀU KIỆN 3: VỀ THU NHẬP

• Các đối tượng K4, K5, K6 và K7 phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (vì người nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao).

ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM THƯỢNG THANH

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:
1 – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
2 – Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.
3 – Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
4 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
5 – Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
6 – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
7 – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
8 – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9 – Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh liên hệ:   0347.390.888


Deprecated: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/admin/domains/vietanhland.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5601
Bài viết liên quan